De Egyptiske pyramidene

De Egyptiske pyramidene

 

De Egyptiske pyramidene er noen av de mest imponerende konstruksjonene menneskeheten noensinne har skapt, og det til tross for at de eldste er nesten 5000 år gamle. Med teknologien som var tilgjengelig på den tiden var det i lang tid et mysterium hvordan det var mulig å gjennomføre prosjekter av denne skalaen.

Det er oppdaget et sted mellom 118 og 138 pyramider i Egypt. Flesteparten av pyramidene ble bygd på små høyder, ved nilens bredd. Den mest kjente av dem er Pyramiden i Giza. Den ble bygd av totalt 2.3 millioner steinblokker. Hver av dem har et volum på en kubikkmeter, og veier omlag 2.5 metriske tonn. Følgende materialer ble brukt i konstruksjonen:

  • Numulittisk sandstein
  • Hvit sandstein
  • Granitt
  • Basalt

Byggemåte

De fleste pyramidene består av to hoveddeler: en superstruktur og en substruktur. Superstrukturen ble konstruert av steinblokker, og hadde en lengde på opptil 230 meter. Høyden kunne være på hele 148 meter. Det er superstrukturen som er synlig fra utsiden, og det de fleste forbinder med pyramider. Under bakken befinner imidlertid også en konstruksjonsmessig bragd seg, nemlig substrukturen. Det var her faraoene ble begravd, ofte med et labyrint-lignende nettverk av tunneller.