Kilereimer og deres rolle i konstruksjon

Når man skal utgjøre et byggeprosjekt, er det viktig å velge det riktige utstyret og tilbehøret for å sikre kvalitet, effektivitet og sikkerhet. Et av de mest brukte tilbehørene i konstruksjon er kilereimer, som er fleksible belter som overfører kraft mellom to eller flere roterende aksler. Kilereimer har mange fordeler i forhold til andre typer …

Continue reading "Kilereimer og deres rolle i konstruksjon" »

Få et billigere bad med rett konstruksjon

Ettersom årene går, blir det flere og flere boliger som har behov for oppussing. Oppussing er noe som opptar oss mennesker mye, og de seneste årene har temaet blitt mer utbredt, og oppussing forekommer oftere enn tidligere. Dette har antakelig sammenheng med all informasjonen vi har tilgjengelig via internett, hvor vi har tilgang til alt …

Continue reading "Få et billigere bad med rett konstruksjon" »

Gode konstruksjoner er viktige

Gode konstruksjoner er helt avgjørende i alle sammenhenger – når det gjelder alt fra konstruksjonen i biler til konstruksjonen i store bygninger. Konstruksjonen er selve fundamentet, og er en forutsetning for at resten skal tåle tidens tann, Derfor er konstruksjon er et eget fagområde: Ta for eksempel et hus. Dersom selve konstruksjonen til et hus …

Continue reading "Gode konstruksjoner er viktige" »

Konstruksjon og engineering

  Når det snakkes om konstruksjon vil de fleste tenke på de praktiske arbeidene som ligger bak det å bygge en ny bro, reise et nytt bygg, eller anlegge en ny vei. Det ligger imidlertid vanligvis utallige timer analysearbeid i bunn, før første spadetak taes. Ingeniører, prosjektledere, HMS-ansvarlige, for å nevne noen, har allerede vurdert …

Continue reading "Konstruksjon og engineering" »

Konstruksjon og bærekraft

  Bygg- og anleggsbransjen står for omtrent 19% av verdens energiforbruk. Produksjon av sement er en av de største bidragsyterne til til globale klimagassutslipp. Bransjen har derfor et press på seg for å løse oppgavene sine på en mer miljøvennlig og bærekraftig måte. Nye teknologier har blitt introdusert den siste tiden, i forsøk på å …

Continue reading "Konstruksjon og bærekraft" »

Segrada Familia – nærmer seg ferdigstilling

  Sagrada Familia er inne i de siste fasene av konstruksjonen – en prosess som har tatt 133 år foreløpig. Storslått arkitektur Sagrada Familia har en svært spesiell arkitektur, som blander sammen fortid med fremtid. Arkitekt Antoni Gaudi har hentet mye inspirasjon i gotisk byggeskikk, men har også lagt til sine egne elementer. Blant annet …

Continue reading "Segrada Familia - nærmer seg ferdigstilling" »

Teknologiske nyvinninger og konstruksjonsteknologi

  Bygg- og anleggsbransjen utviklet seg relativt sakte i mange år. Bransjen har imidlertid gått gjennom en aldri så liten revolusjon de siste tiårene, etter datamaskiner gjorde sitt inntog. Og den teknologiske utviklingen har ikke stoppet. Crossrail – høyteknologisk infrastrukturprosjekt Konstruksjonen av Crossrail er et bra eksempel på hvordan ny teknologi kan nyttegjøres innen konstruksjonsprosjekter. …

Continue reading "Teknologiske nyvinninger og konstruksjonsteknologi" »