Teknologiske nyvinninger og konstruksjonsteknologi

Teknologiske nyvinninger og konstruksjonsteknologi

 

Bygg- og anleggsbransjen utviklet seg relativt sakte i mange år. Bransjen har imidlertid gått gjennom en aldri så liten revolusjon de siste tiårene, etter datamaskiner gjorde sitt inntog. Og den teknologiske utviklingen har ikke stoppet.

Crossrail – høyteknologisk infrastrukturprosjekt

Konstruksjonen av Crossrail er et bra eksempel på hvordan ny teknologi kan nyttegjøres innen konstruksjonsprosjekter. Det er en undergrunnsbane som går på tvers av London, og er et av de største og mest komplekse infrastrukturprosjektene noensinne gjennomført. Her brukte ingeniørene blant annet droner under inspeksjoner under byggingen. Roboter ble også brukt til selve byggearbeidene. For å ha best mulig kontroll med byggearbeidene ble GPS or Radio-frekvens identifikasjon (RFID) flittig benyttet til å overvåke det meste som foregikk på byggeplassen. Videre ble 3D-printing brukt til å prefabrikere flere av komponentene.

3D-printing

Trenden med å bruke 3D-printing sees også andre steder i verden. 3D-printing har tatt steget videre fra kun å benyttes til å produsere modeller i plast. Ny teknologi kan blant annet printe glass og metall. Dette åpner for muligheter til å printe store deler av de strukturelle elementene til et prosjekt. 3D-printing av prefabrikere komponenter kan føre til høyere effektivitet, bedre kvalitet, høyere sikkerhet og lavere kostnader.