Miljøvennlige smarthus

Miljøvennlige smarthus

Dersom man skal bygge et nytt hus, eller gjøre store strukturelle oppussinger i et eksisterende hus bør man vurdere å oppgradere huset til såkalt “Smarthus”-standard. Smarthus er et bredt begrep som omfatter mange ulike teknologier.

Solcellepanel

Solen er jordas viktigste energikilde og ved hjelp av solcellepaneler kan denne energien konverteres til elektrisk kraft til bruk i husholdningen. Solcellepaneler er egentlig ingen ny teknologi, mange har hatt dette på hytta i flere tiår. Det har derimot skjedd teknologisk utvikling som har gjort panelene langt mer effektive, i tillegg er det i dag mulig å installere solcellepaneler som er kamuflert som takstein. Med et solcellepanel og et effektivt batteri samt distribusjonssystem installert kan man lagre overskuddsenergien til senere bruk eller selge den tilbake til strømnettet og få rabatt på strømregningen. En av de største utfordringene med solenergi er at man ikke an lagre energi effektivt uten bruk av batterier, og selv om disse har blitt langt bedre i det siste er problemet fortsatt ikke løst.

Bedre isolasjon og ventilasjon

Isolasjon er en av de viktigste faktorene i et miljøvennlig hus. Uten god isolasjon vil mye av varmen som produseres i huset forsvinne ut, og man må bruke desto mer energi på oppvarming. Isolasjonsmaterialene har blitt bedre i de siste ti til tjue årene og om man skal gjøre en svært stor oppussing kan det vært lurt å vurdere å oppgradere isolasjonen.

Vindusplassering

Selv med godt isolerte vinduer er disse en av de største kildene til varmetap i et hus. En ny trend innenfor bygging av smarthus er derfor å plassere vinduene slik at de minimerer varmetapet. En måte å gjøre dette på å er å kun bygge vinduer der hvor huset har soleksponering i løpet av dagen. Dersom en side av huset kun ser solen sent på ettermiddagen vil varmeenergi alltid lekke ut herfra.

Utnyttdet voksende Smarthus-markedet

Mange ønsker å gjøre huset sitt smartere, enten ved å installere smartere hjemmelektronikk eller få rådgivning til hvordan man kan oppgradere boligen. Dersom man skaffer seg kunnskap og erfaring innenfor dette markedet kan man enkelt utføre denne tjenesten for kunder. Det er heller ikke noe man trenger å investere mye i for å komme i gang med, man kan nemlig sende faktura som privatperson slik at man ikke trenger å opprette firma, stresse med regnskap og skatt når man ønsker å komme i gang med å selge tjenester.

Smarte elektriske hvitevarer og gadgets

I det siste har markedet for hjemmeelektronikk opplevd sterk vekst av såkalte smarte enheter. I denne sammenhengen brukes smart som oftest til å betegne at de er tilkoblet Internett eller ditt lokale nettverk. Denne typen gadgets er begynnelsen på de som kalles “Internet of Things (IoT”, og er en ny teknologisk protokoll som tar sikte på å koble flest mulig hjemmeelektronikk til nettet. Ved hjel av IoT kan disse enhetene kommunisere med hverandre samt eksterne tjenesteleverandører. Tenk deg at i fremtiden kan kjøleskapet selv bestille matvarer før du merker at det går tomt.

I dag er dette markedet i en vekstperiode og det kommer mange nye produkter som kanskje virker svært nyttige, men som etterhvert vil vise seg å være litt unødvendige. Et av produktene som virkelig har blitt populære på dette markedet er såkalte smartlåser. Med en slik lås slipper man å tenke på glemte nøkler eller utlån av nøkler, gjester eller reparatører.