Konstruksjon og bærekraft

  Bygg- og anleggsbransjen står for omtrent 19% av verdens energiforbruk. Produksjon av sement er en av de største bidragsyterne til til globale klimagassutslipp. Bransjen har derfor et press på seg for å løse oppgavene sine på en mer miljøvennlig og bærekraftig måte. Nye teknologier har blitt introdusert den siste tiden, i forsøk på å …

Continue reading "Konstruksjon og bærekraft" »

Segrada Familia – nærmer seg ferdigstilling

  Sagrada Familia er inne i de siste fasene av konstruksjonen – en prosess som har tatt 133 år foreløpig. Storslått arkitektur Sagrada Familia har en svært spesiell arkitektur, som blander sammen fortid med fremtid. Arkitekt Antoni Gaudi har hentet mye inspirasjon i gotisk byggeskikk, men har også lagt til sine egne elementer. Blant annet …

Continue reading "Segrada Familia - nærmer seg ferdigstilling" »

Teknologiske nyvinninger og konstruksjonsteknologi

  Bygg- og anleggsbransjen utviklet seg relativt sakte i mange år. Bransjen har imidlertid gått gjennom en aldri så liten revolusjon de siste tiårene, etter datamaskiner gjorde sitt inntog. Og den teknologiske utviklingen har ikke stoppet. Crossrail – høyteknologisk infrastrukturprosjekt Konstruksjonen av Crossrail er et bra eksempel på hvordan ny teknologi kan nyttegjøres innen konstruksjonsprosjekter. …

Continue reading "Teknologiske nyvinninger og konstruksjonsteknologi" »